Nya medarbetare

Nu förstärker vi säljenheten och konsultgruppen med tre kompetenta medarbetare; Ester Rameau Kawa, Robert Kraft och Evelina Åkerlind. Ester, som kommer att jobba som hyresgäst och boendesamordnare, kom in i hetluften direkt i en totalrenovering av ett bostadshus i Örby. Robert jobbar mot våra storkunder och är även involverad i vår nya hemsida och Evelina stärker upp konsultgruppen som biträdande projektledare. Varmt välkomna till Kreativ Byggkonsult!

Seminarium kostnadsfritt

Under hösten 2012 hade kreativ byggkonsult en seminarieserie på temat “Så spar Du pengar genom rätt investeringar i dina fastigheter”. Vid tre olika tillfällen kunde fastighetsägare och förvaltare kostnadsfritt lyssna och få idéer kring “effektiva stambyten”, “Renovera fönster, fasad och skapa energibesparing  på det smartaste sättet” och sist men inte minst “Synbart små skavanker på balkonger och tak kan ge stora, kostsamma skador”. Seminarierna var uppskattade och vi planerar nu nya tillfällen senare i vår. Välkommen att mejla oss förslag på ämnen som är relevanta för dig!

 

 

Att välja Byggkonsult

En nyckelspelare i alla byggprojekt är företaget som leder projektet framåt. Oavsett om byggprojektet är litet eller stort kan valet av byggprojektledare utgöra skillnaden mellan ett fantastiskt projekt och månader av huvudvärk följt av en ekonomisk baksmälla som varar i åratal.

Att kvalificera företaget

Bara i Stockholmsområdet finns det dussintals kvalificerade byggprojektledningsföretag. Att välja det rätta för ditt projekt kräver samma omsorg och eftertanke som du skulle lägga på andra stora och viktiga frågor för din verksamhet.

Skaffa dig en snabb överblick

Vilken typ av arbete har företaget gjort tidigare? Be om case-beskrivningar på tidigare jobb. Vad var utmaningarna och hur löste dom dessa? Be också om referenser som kan hjälpa dig att förstå hur tidigare projekt har gått och vilken vikt företaget lägger på kvalitet.

Vilket är deras arbetssätt?

Du bör fråga hur företaget hanterar processen att hålla alla intressenter välinformerade under hela byggprojektet. Särskild vikt bör läggas på den ekonomiska och tidsmässiga uppdateringen till uppdragsgivaren.

  • Hur beräknar man kostnader och hur hanterar man förändringar och risk?
  • Hur kommunicerar man projektstatus och annan viktig information till dig som kund?
  • Utgår man från en väldefinierad byggprocess?
  • Kan företaget visa upp exempel där uppskattade kostnader motsvarat de verkliga? Om inte, vad var anledningen och hur hanterade man detta under projektet?
  • Vad är deras process för att upptäcka avvikelser från plan och hur uppdaterar man dig när det uppstår?

Svaren på dessa frågor hjälper dig att avgöra hur välrustade företaget är att utföra jobbet på ett effektivt sätt.

Förtroende betyder allt

Du bör fråga dig själv vilket förtroende du känner för byggkonsulten. Byggprojektledaren kommer att vara din ekonomiska och administrativa företrädare för en lång tid framöver. Hur ser deras offerter ut? Håller dom vad dom lovar? Är material som exempelvis broschyrer, offerter och hemsida förtroendeingivande? Här är det viktigt att inte lockas att välja byggkonsulten med det till synes lägsta priset. En konsult med ärligt uppsåt kommer bara att ta betalt för de aktiviteter som är nödvändiga för att ditt byggprojekt skall bli framgångsrikt.

Fast pris eller rörligt?

Det är väldigt svårt att ge generella råd om detta. Vad som kan vara värt att fundera över är hur många okända faktorer det finns vid tiden för offertskrivning. Om det finns många okända faktorer som kan påverka projektets komplexitet lönar det sig sällan för dig som kund att begära fast pris. Byggkonsulten kommer då med nödvändighet att behöva räkna med högre komplexitet vid prissättningen än vad det kanske blir i verkligheten vilket gör att du betalar för aktiviteter som kanske aldrig behöver utföras.

Här är det återigen relevant att ställa sig frågan om man känner förtroende för byggkonsulten. Gör man det så lönar det sig bäst för alla parter om man efterhand som de okända faktorerna blir kända utarbetar en budget som konsulten sedan debiterar mot.

Be om referenser

Försök att få referenser inte bara från förvaltaren eller byggherren. Det kan vara en god idé att tala med andra intressenter såsom entreprenörer, myndigheter, etc. Försök att få 2-4 namngivna referenser som du kan kontakta. Försök att ta reda på vad företaget har för rykte men tänk också på att ta såväl negativa som positiva enskilda omdömen med en nypa salt. Ett mindre positivt omdöme från en entreprenör kan mycket väl grunda sig i att byggkonsulten har gjort ett bra jobb gentemot byggherren genom att på ett skickligt sätt hållit ned kostnader under genomförandet.

Certifiering

Den byggkonsult du väljer ska ha certifikat inom de områden som kräver det. Kontrollansvarig är ett exempel där det krävs certifiering.

Lycka till med valet av byggkonsult!

Svenska Bostäder ny ramavtalskund

Kreativ Byggkonsult AB har fått förtroendet att hjälpa AB Svenska Bostäder med byggledning i ombyggnadsentreprenader. I upphandlingen las vikt vid erfarenhet av ombyggnadsentreprenader och vid vana att hantera hyresgästkontakter i samband med uppdragen. Svenska Bostäder, som äger och förvaltar bostäder och lokaler i Stockholm, är Sveriges största allmännyttiga fastighetsbolag. Vi ser fram emot att arbeta med vår nya samarbetspartner och att göra ett bra arbete mot deras kunder.